Malaysian Palm Oil Boss Demands Fair Treatment

Malaysian Palm Oil Boss Demands Fair Treatment

—M —a —l —a —y —s —i —a —n — —P —a —l —m — —O —i —l — —C —o —u —n —c —i —l — —C —E —O — —D —a —t —u —k — —D —r —. — —K —a —l —y —a —n —a — —S —u —n —d —r —a —m — —* — —# —M —a —l —a —y —s —i —a —n — —P —a —l —m — —O —i —l — —C —o —u —n —c —i —l — —C —E —O — —D —a —t —u —k — —D —r —. — —K —a —l —y —a —n —a — —S —u —n —d —r —a —m — —* — —h —a —s — —a —s —k —e —d — —f —o —r — —a —n —d — —d —e —m —a —n —d —e —d — —& —l —d —q —u —o —; —e —q —u —a —l — —t —r —e —a —t —m —e —n —t —, —& —r —d —q —u —o —; — —c —i —t —i —n —g — —c —o —n —c —e —r —n —s — —t —h —a —t — —t —h —e — —p —a —l —m — —o —i —l — —i —n —d —u —s —t —r —y — —h —a —s — —b —e —e —n — —s —u —b —j —e —c —t — —t —o — —d —o —u —b —l —e — —s —t —a —n —d —a —r —d —s —: — —s —i —n —g —l —e —d — —o —u —t — —f —o —r — —c —e —n —s —u —r —e — —w —h —i —l —e — —o —t —h —e —r — —v —e —g —e —t —a —b —l —e — —o —i —l —s —, — —h —e — —c —l —a —i —m —s —, — —h —a —v —e — —r —e —c —e —i —v —e —d — —f —a —r — —l —e —s —s — —s —c —r —u —t —i —n —y —. — —
—- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —
—P —a —l —m — —O —i —l — —S —t —r —i —c —t —l —y — —S —c —r —u —t —i —n —i —z —e —d —, — —S —a —y —s — —C —E —O —
—- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —
—& —l —d —q —u —o —; —P —a —l —m — —o —i —l — —i —s — —t —h —e — —m —o —s —t — —c —o —n —s —u —m —e —d — —a —m —o —n —g — —t —h —e — —1 —7 — —e —d —i —b —l —e — —o —i —l —s — —i —n — —t —h —e — —w —o —r —l —d —, —& —r —d —q —u —o —; — —S —u —n —d —r —a —m — —s —a —i —d —, — —& —l —d —q —u —o —; —[ —b —u —t —] — —o —i —l — —p —a —l —m — —c —u —l —t —i —v —a —t —i —o —n — —i —s — —h —e —a —v —i —l —y — —s —c —r —u —t —i —n —i —z —e —d — —a —n —d — —s —u —b —j —e —c —t —i —n —g — —t —o — —e —v —e —r — —i —n —c —r —e —a —s —i —n —g —l —y — —s —t —r —i —c —t —e —r — —a —n —d — —o —f —t —e —n — —& —l —s —q —u —o —; —d —i —s —c —r —i —m —i —n —a —t —i —n —g —& —r —s —q —u —o —; — —s —u —s —t —a —i —n —a —b —i —l —i —t —y — —c —r —i —t —e —r —i —a —. —& —r —d —q —u —o —; — —
—S —u —n —d —r —a —m — —s —a —y —s — —t —h —a —t — —p —a —l —m — —o —i —l — —& —l —d —q —u —o —; —i —s — —t —h —e — —f —i —r —s —t — —o —i —l — —c —r —o —p — —i —n — —t —h —e — —w —o —r —l —d — —w —i —t —h — —a — —s —u —s —t —a —i —n —a —b —l —e — —c —e —r —t —i —f —i —c —a —t —i —o —n — —s —c —h —e —m —e —, — —[ —b —u —t — —c —o —n —t —i —n —u —o —u —s — —c —h —a —n —g —e —s — —i —n — —s —u —s —t —a —i —n —a —b —i —l —i —t —y — —c —r —i —t —e —r —i —a —] — —i —s — —t —u —r —n —i —n —g — —t —h —i —s — —i —n —t —o — —a — —m —a —j —o —r — —c —h —a —l —l —e —n —g —e — —i —n —s —t —e —a —d —. —& —r —d —q —u —o —; —
—A —c —c —o —r —d —i —n —g — —t —o — —S —u —n —d —r —a —m —, — —p —a —l —m — —o —i —l — —i —s — —s —u —b —j —e —c —t — —t —o — —r —i —g —o —r —o —u —s — —s —u —s —t —a —i —n —a —b —i —l —i —t —y — —c —r —i —t —e —r —i —a —, — —b —u —t — —o —t —h —e —r — —o —i —l —s — —a —r —e — —s —p —a —r —e —d — —s —u —c —h — —r —i —g —o —r —o —u —s — —s —c —r —u —t —i —n —y —: — —& —l —d —q —u —o —; —F —o —r — —e —x —a —m —p —l —e —, — —E —U — —c —u —l —t —i —v —a —t —i —o —n — —o —f — —r —a —p —e —s —e —e —d — —a —n —d — —s —u —n —f —l —o —w —e —r — —a —r —e — —n —o —t — —s —i —m —i —l —a —r —l —y — —a —n —d — —s —t —r —i —n —g —e —n —t —l —y — —c —e —r —t —i —f —i —e —d — —[ —b —u —t —] — —t —h —e —y — —g —e —t — —a —w —a —y — —w —i —t —h — —f —a —r — —m —o —r —e —. —& —r —d —q —u —o —; — —
—- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —
—P —a —l —m — —O —i —l — —a —n —d — —D —e —f —o —r —e —s —t —a —t —i —o —n —
—- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —
—P —a —l —m — —o —i —l — —i —s — —o —f —t —e —n — —l —i —n —k —e —d — —t —o — —d —e —f —o —r —e —s —t —a —t —i —o —n —, — —e —s —p —e —c —i —a —l —l —y — —i —n — —M —a —l —a —y —s —i —a — —a —n —d — —I —n —d —o —n —e —s —i —a —. — —H —e —r —e —, — —S —u —n —d —r —a —m — —c —l —a —i —m —s — —t —h —a —t — —p —a —l —m — —o —i —l — —c —o —n —t —r —i —b —u —t —e —s — —t —o — —o —n —l —y — —2 —. —3 —% — —o —f — —g —l —o —b —a —l — —d —e —f —o —r —e —s —t —a —t —i —o —n —, — —a —n —d — —5 —9 —% — —o —f — —p —a —l —m — —o —i —l — —c —o —m —p —a —n —i —e —s — —& —l —d —q —u —o —; —h —a —v —e — —a —t — —l —e —a —s —t — —o —n —e — —c —o —m —m —i —t —m —e —n —t — —t —o — —d —e —f —o —r —e —s —t —a —t —i —o —n —. —& —r —d —q —u —o —; — —
—S —u —n —d —r —a —m — —s —a —y —s — —t —h —i —s — —c —o —m —p —a —r —e —s — —f —a —v —o —r —a —b —l —y — —t —o — —o —t —h —e —r — —i —n —d —u —s —t —r —i —e —s —, — —s —u —c —h — —a —s — —s —o —y — —a —n —d — —c —a —t —t —l —e —, — —w —i —t —h — —2 —1 —% — —a —n —d — —1 —2 —% — —r —e —s —p —e —c —t —i —v —e —l —y — —h —a —v —i —n —g — —a —t — —l —e —a —s —t — —o —n —e — —c —o —m —m —i —t —m —e —n —t — —t —o — —d —e —f —o —r —e —s —t —a —t —i —o —n —. — —
—- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —
—P —a —l —m — —O —i —l — —a —n —d — —S —l —a —v —e —r —y —
—- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —
—P —a —l —m — —o —i —l — —h —a —s — —d —r —a —w —n — —a — —g —r —e —a —t — —d —e —a —l — —o —f — —s —c —r —u —t —i —n —y — —f —o —r — —e —n —v —i —r —o —n —m —e —n —t —a —l — —a —n —d — —s —o —c —i —a —l — —r —e —a —s —o —n —s —. — —R —e —c —e —n —t —l —y —, — —t —h —e — —U —. —S —. — —C —u —s —t —o —m —s — —a —n —d — —B —o —r —d —e —r — —P —r —o —t —e —c —t —i —o —n — —( —C —B —P —) — —b —l —o —c —k —e —d — —t —h —e — —i —m —p —o —r —t — —o —f — —p —a —l —m — —o —i —l — —f —r —o —m — —M —a —l —a —y —s —i —a —n — —p —r —o —d —u —c —e —r — —F —G —V — —H —o —l —d —i —n —g —s — —* — —h —t —t —p —s —: —/ —/ —w —w —w —. —c —o —m —m —o —n —s —h —a —r —e —. —c —o —m —/ —b —l —o —g —/ —u —- —s —- —b —a —n —s —- —m —a —l —a —y —s —i —a —n —- —p —a —l —m —- —o —i —l —- —p —r —o —d —u —c —e —r —- —f —o —r —- —f —o —r —c —e —d —- —l —a —b —o —r —- —2 —3 —3 —4 —1 —0 —a —c —- —a —5 —8 —4 —- —4 —9 —b —0 —- —a —8 —2 —d —- —b —4 —b —5 —4 —d —5 —d —8 —4 —7 —3 — —* —, — —c —i —t —i —n —g — —r —e —v —e —l —a —t —i —o —n —s — —o —f — —f —o —r —c —e —d — —l —a —b —o —r —, — —& —q —u —o —t —; —r —e —s —t —r —i —c —t —i —o —n — —o —f — —m —o —v —e —m —e —n —t —, — —i —s —o —l —a —t —i —o —n —, — —p —h —y —s —i —c —a —l — —a —n —d — —s —e —x —u —a —l — —v —i —o —l —e —n —c —e —, — —i —n —t —i —m —i —d —a —t —i —o —n — —a —n —d — —t —h —r —e —a —t —s —, — —r —e —t —e —n —t —i —o —n — —o —f — —i —d —e —n —t —i —t —y — —d —o —c —u —m —e —n —t —s —, — —w —i —t —h —h —o —l —d —i —n —g — —o —f — —w —a —g —e —s —, — —d —e —b —t — —b —o —n —d —a —g —e —, — —a —b —u —s —i —v —e — —w —o —r —k —i —n —g — —a —n —d — —l —i —v —i —n —g — —c —o —n —d —i —t —i —o —n —s —, — —a —n —d — —e —x —c —e —s —s —i —v —e — —o —v —e —r —t —i —m —e —. —& —q —u —o —t —; —
—A —n —d — —a —n — —A —s —s —o —c —i —a —t —e —d — —P —r —e —s —s — —i —n —v —e —s —t —i —g —a —t —i —o —n — —u —n —e —a —r —t —h —e —d — —s —t —o —r —i —e —s — —o —f — —l —a —b —o —r — —e —x —p —l —o —i —t —a —t —i —o —n —, — —i —n —c —l —u —d —i —n —g — —s —l —a —v —e —r —y —, — —c —h —i —l —d — —l —a —b —o —r —, — —a —n —d — —a —l —l —e —g —a —t —i —o —n —s — —o —f — —r —a —p —e —, — —a —s —s —o —c —i —a —t —e —d — —w —i —t —h — —p —a —l —m — —o —i —l — —c —u —l —t —i —v —a —t —i —o —n — —* — —h —t —t —p —s —: —/ —/ —w —w —w —. —c —o —m —m —o —n —s —h —a —r —e —. —c —o —m —/ —b —l —o —g —/ —p —a —l —m —- —o —i —l —- —l —a —b —o —r —- —a —b —u —s —e —s —- —l —i —n —k —e —d —- —t —o —- —t —o —p —- —b —r —a —n —d —s —- —a —n —d —- —b —a —n —k —s —- —1 —7 —f —2 —d —d —c —b —- —2 —f —0 —3 —- —4 —5 —7 —0 —- —a —4 —d —1 —- —c —4 —8 —1 —3 —a —b —d —3 —5 —0 —b — —* — —i —n — —b —o —t —h — —M —a —l —a —y —s —i —a — —a —n —d — —I —n —d —o —n —e —s —i —a —. —
—L —e —x —i —c —o —n —: —
—M —a —l —a —y —s —i —a —n — —P —a —l —m — —O —i —l — —C —o —u —n —c —i —l — —C —E —O — —D —a —t —u —k — —D —r —. — —K —a —l —y —a —n —a — —S —u —n —d —r —a —m — —* — —h —t —t —p —s —: —/ —/ —w —w —w —. —f —o —o —d —n —a —v —i —g —a —t —o —r —- —a —s —i —a —. —c —o —m —/ —A —r —t —i —c —l —e —/ —2 —0 —2 —0 —/ —1 —0 —/ —0 —6 —/ —W —e —- —d —e —m —a —n —d —- —e —q —u —a —l —i —t —y —- —M —a —l —a —y —s —i —a —n —- —p —a —l —m —- —o —i —l —- —b —o —s —s —- —c —a —l —l —s —- —f —o —r —- —s —e —c —t —o —r —- —s —- —f —a —i —r —- —t —r —e —a —t —m —e —n —t —- —a —l —o —n —g —s —i —d —e —- —o —t —h —e —r —- —e —d —i —b —l —e —- —o —i —l —s — —* —: — —T —h —e — —p —a —l —m — —o —i —l — —s —e —c —t —o —r — —i —s — —d —e —m —a —n —d —i —n —g — —f —a —i —r — —a —n —d — —e —q —u —a —l — —t —r —e —a —t —m —e —n —t — —a —f —t —e —r — —y —e —a —r —s — —o —f — —b —e —i —n —g — —s —u —b —j —e —c —t —e —d — —t —o — —& —l —s —q —u —o —; —u —n —j —u —s —t —& —r —s —q —u —o —; — —t —r —e —a —t —m —e —n —t — —a —n —d — —c —r —i —t —i —c —i —s —m —, — —d —e —s —p —i —t —e — —& —l —s —q —u —o —; —d —o —i —n —g — —m —o —r —e — —f —o —r — —s —u —s —t —a —i —n —a —b —i —l —i —t —y —& —r —s —q —u —o —; — —c —o —m —p —a —r —e —d — —t —o — —o —t —h —e —r — —e —d —i —b —l —e — —o —i —l —s — —i —n — —t —h —e — —i —n —d —u —s —t —r —y —. — —( —s —o —u —r —c —e — —f —r —o —m —& —n —b —s —p —; —f —o —o —d —n —a —v —i —g —a —t —o —r —a —s —i —a — —w —e —b —s —i —t —e —) —& —n —b —s —p —; — —& —n —b —s —p —; — —& —n —b —s —p —; — —& —n —b —s —p —; —& —n —b —s —p —; —

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *